การดูแลช้างป่วย

มูลนิธิเพื่อนช้างได้ดูแลและรักษาช้างมาแล้วกว่า 4,200 ราย ทั้งโดยเดินทางออกไปรักษาและรับช้างเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลช้าง

ผู้ป่วยของมูลนิธิฯแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่รับบริการจากสัตวแพทย์สัญจร ในระยะกว่า 23 ปีของการดำเนินการ โรงพยาบาลช้างได้รับรักษาผู้ป่วยในมาแล้วรวม 737 เชือกและผู้ป่วยนอกอีก 952 เชือก นับเป็นจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย 72 รายต่อปี หรือ 6 รายใหม่ต่อเดือน โครงการสัตวแพทย์สัญจรได้รักษาช้างโดยเฉลี่ย 114 เชือกต่อปี หรือประมาณ 10 รายต่อเดือน รวมกันทั้งสิ้นแล้วมีช้างเข้ารับการรักษาจากมูลนิธิเพื่อนช้างรวม 4,271 เชือกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 คิดโดยเฉลี่ยเป็น 186 เชือกต่อปี และ 16 เชือกต่อเดือน

4.1_Our_Patient_Care_Body_Image_1

มูลนิธิฯให้การรักษาช้างทุกเพศทุกวัย ซึ่งบาดเจ็บล้มป่วยด้วยอาการเพียงเล็กน้อยไปจนสาหัส เคสส่วนใหญ่เกิดจากควาญดูแลไม่เหมาะสม เช่น ตาอักเสบจากโดนแดดแรง ปัญหาของระบบย่อยอาหาร ท้องผูกจากการขาดน้ำ การบาดเจ็บจากการโดนทารุณด้วยอุปกรณ์ฝึกบางชนิด

นอกจากนี้ มูลนิธิฯได้ให้การรักษาช้างในกรณีอื่นๆ ดังนี้:

 • การคลอดช้าง (ก่อนและหลังคลอด)
 • การบริบาลลูกช้าง
 • การบำบัดช้างน้ำหนักน้อยและขาดอาหาร
 • การรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง
 • การรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
 • การตรวจรักษาร่างกายโดยรวม
 • การรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อและการรักษาระดับฮอร์โมนผิดปกติ
 • การรักษาโรคระบบผิวหนัง
 • การรักษาโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
 • การรักษาโรคระบบสืบพันธุ์
 • การรักษาโรคประสาทสัมผัสพิเศษ
 • การรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื้อ
 • การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
 • การรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • การรักษาอาการบวมที่ส่วนล่างของร่างกาย
 • การรักษาฟันและงา
 • การถ่ายพยาธิและให้วิตามินเสริม
 • การสูญเสียขา
 • การรักษาบาดแผลต่างๆ