พลายโบโบ้และลามิน

พลายโบโบ้มีอดีตของการถูกทำร้าย ทำให้ไม่ไว้ใจใครและรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้กับคน คนเดียวที่พลายโบโบ้ไว้ใจให้เข้าใกล้ได้ คือ ลามิน สายสัมพันธ์ระหว่างคนและช้างคู่นี้มีค่ายิ่งจนทำให้คุณโซไรดาต้องประกาศตามหาตัวลามินผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่นของชาวกระเหรี่ยงในพม่าเพื่อขอให้ช่วยมาทำงานที่โรงพยาบาล นับเป็นโชคดีที่เขาตอบตกลง

ประวัติพลายโบโบ้ 

ตามธรรมชาติช้างพลายจะมีความก้าวร้าวกว่าช้างพังและควบคุมยากมากที่สุด ในกรณีที่ช้างพลายถูกกักขังและทรมาน ช้างจะมีความเครียดทางจิตใจสูง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ยิ่งก้าวร้าวกว่าช้างพลายทั่วไปที่ได้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ

กรณีของพลายโบโบ้ก็เช่นเดียวกัน

พลายโบโบ้ตกอยู่ในมือของควาญที่ไม่ได้รับการฝึกฝนและใช้ความรุนแรงเข้าควบคุม ช้างถูกของมีคมแทงลงจากส่วนบนของหัวอย่างสาหัสในขณะที่อายุเพียงห้าปีเท่านั้น ปัจจุบันแม้พลายโบโบ้อายุ 12 ปีแล้วแต่ยังมีอาการของความเครียดหลังได้รับบาดแผลทางจิตใจ (PTSD) ขั้นรุนแรง นอกจากนี้การถูกทำร้ายครั้งนั้นยังทิ้งความเสียหายแก่ร่างกาย ได้แก่ เนื้อเยื่อถูกทำลาย สายตาพร่ามัว ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนระดับสูงผิดปกติ ผลพวงของการถูกทรมานทำให้พลายโบโบ้มีอาการหวาดระแวงคนอย่างชัดเจน

ปฏิกิริยาสะท้อนจากบาดแผลทางจิตใจนี้ส่งผลต่อพลายโบโบ้ในหลายทาง ขณะนี้พลายโบโบ้ยังไม่สามารถเข้ารวมกลุ่มกับช้างตัวอื่นหรือทำงานกับคนอีก แม้ลามินเองก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความไว้ใจและการควบคุม

ด้วยความช่วยเหลือของนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด (หมอนิล) และสัตวแพทย์ท่านอื่นจากศูนย์การศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้พลายโบโบ้กำลังได้รับการบำบัดทางฮอร์โมนเพื่อลดความก้าวร้าว ซึ่งทีมงานเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของพลายโบโบ้บ้างเล็กน้อยแล้ว

 

พี่เลี้ยงของพลายโบโบ้ 

สายสัมพันธ์ของพลายโบโบ้และลามินสร้างขึ้นโดยใช้เวลาแรมปีนับตั้งแต่ลามินได้รับมอบพลายโบโบ้ ก่อนหน้านั้นโบโบ้เปลี่ยนควาญและเจ้าของหลายคน ตอนนี้ลามินเป็นเพียงคนเดียวที่ช้างเชื่อใจ เขาเองเคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากโบโบ้แต่ก็ไม่ยอมทิ้งมูลนิธิฯไปด้วยความเป็นห่วงว่าโบโบ้จะไม่มีใครดูแล นอกเหนือจากการดูแลพลายโบโบ้ตามกิจวัตรแล้ว ลามินจะอยู่เป็นเพื่อนพลายโบโบ้ในระยะใกล้และไกล โดยใช้การสังเกตและเข้าใจช้างว่าเมื่อใดต้องการอยู่ตามลำพัง ความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากความเชื่อใจและจะยังคงพัฒนาต่อไปตราบเท่าที่พลายโบโบ้ยังประจำอยู่ที่โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง

 

สนับสนุนช้างที่อยู่กับเรา