ติดต่อเรา

มาเยี่ยมเรา

โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างยินดีต้อนรับผู้มาเยือน ที่อยู่
295 ม.6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ (ก.ม. 28-29) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลช้าง (มือถือ): 66-(0)-81-914-6113
โรงพยาบาลช้าง (หมายเลขหลัก):  66-(0)-54-829-307
ฝ่ายการเงิน: 66-(0)-81-883-9476
โทรสาร: 66-(0)-54-829-308

บริจาค

Donate 

ส่งอีเมลถึงเรา

fae@elephant-soraida.com