พี่เลี้ยงช้างของเรา

พี่เลี้ยงช้างทุกคนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล เรามีพี่เลี้ยงประมาณ 10 คนประจำอยู่ตลอดเวลา (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยใน) ความรักความผูกพันระหว่างพี่เลี้ยงกับช้างแต่ละคู่นั้นลึกซึ้งอย่างไม่อาจบรรยายได้ ความรักและความอุทิศตนของแต่ละคนที่มีต่องานนั้นก็เป็นสิ่งที่เหนือคำบรรยายเช่นกัน

พี่เลี้ยงทุกคนทำงานทุ่มเทอย่างยิ่ง ใช้เวลาและกำลังกายแทบทั้งหมดเพื่อดูแลช้างและโรงพยาบาล หน้าที่ในแต่ละวันรวมถึงการให้อาหารและอาบน้ำช้าง พาช้างเดินออกกำลัง ช่วยดูแลเรื่องการให้ยา ตลอดจนทำความสะอาดคอกช้าง ต้องไม่ลืมว่าในแต่ละวันช้างจะต้องกินอาหารปริมาณมากเท่ากับ 10% ของน้ำหนักตัว หรือเท่ากับหญ้าสดและพืชอื่นๆรวมประมาณวันละ 200 กิโลกรัม พี่เลี้ยงจึงต้องทำงานแทบไม่ได้หยุดในการจัด เตรียม และให้อาหารช้าง ขณะเดียวกันก็จะต้องโกยและขนเอามูลช้างน้ำหนัก 200 กิโลกรัมนี้กลับออกไปทิ้งเช่นกันเพื่อรักษาความสะอาดของคอก

นอกเหนือจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พี่เลี้ยงยังจะคอยดูแลสุมไฟให้ช้างอุ่นในช่วงที่อากาศหนาว นอนเคียงข้างลูกช้างและช้างป่วยในยามที่ช้างว้าเหว่ ดูแลให้ช้างได้เคลื่อนไหวอย่างเพียงพอและมีกิจกรรมตลอดช่วงวัน ช้างกับพี่เลี้ยงมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากเสียจนบางครั้งช้างจะส่งเสียงเรียกหาพี่เลี้ยงที่หายตัวไปเพียงเพื่อพักกลางวัน นับได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มูลนิธิเพื่อนช้างคือเพื่อนของช้างอย่างแท้จริง

 

ผู้ดูแลบริเวณ 

โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่ประมาณ 29 ไร่ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลบริเวณรักษาพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยทั้งสำหรับช้างและผู้มาเยี่ยมชมตลอดเวลา

มูลนิธิฯจึงต้องมีผู้ดูแลบริเวณที่ทำหน้าที่ควบเป็นพี่เลี้ยงทั่วไปของช้างเพิ่มอีก 3 คน มีหน้าที่จัดการความเรียบร้อยต่างๆ โดยรอบสถานที่ ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงพยาบาล ช่วยเหลือในการรับช้างผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่ ตรวจรับและจัดเก็บอาหารที่พ่อค้านำเข้ามาส่ง (หญ้าสด หญ้าแห้ง กล้วย และถั่ว) ดูแลระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และช่วยเหลือเรื่องอื่นๆตามจำเป็น ผู้ดูแลบริเวณจึงค่อนข้างยุ่งตลอดวัน ทำหน้าที่คล้ายเป็นผู้ประสานงานระหว่างพี่เลี้ยงช้าง เจ้าของและผู้ดูแลช้างผู้ป่วยนอก พ่อค้าแม่ค้า สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร