เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้าง (FAE) เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนขึ้นเพื่อดูแลสวัสดิภาพช้างทั่วประเทศไทย

โครงการสำคัญของมูลนิธิฯคือการริเริ่มดำเนินงานโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นงานบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะปรับปรุงสวัสดิภาพของช้างในประเทศไทย ในขณะนั้นมีสัตวแพทย์เฉพาะด้านช้างทางเพียงท่านเดียวทำให้คนเลี้ยงช้างไม่มีทางเลือกใดๆในการดูแลช้างบาดเจ็บหรือช้างป่วย มูลนิธิเพื่อนช้างจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

โรงพยาบาลช้างให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะกรณีใด

ทุกวันนี้มูลนิธิฯสามารถให้บริการด้านสุขภาพช้างอย่างต่อเนื่องได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนจากพันธมิตรและความเมตตาของผู้บริจาค และได้ทำการบริบาลรักษาช้างมาแล้วกว่า 4,200 ราย นับตั้งแต่เปิดมูลนิธิฯในโครงการสัตวแพทย์สัญจร และเมื่อโรงพยาบาลช้างเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลช้างโดยมูลนิธิเพื่อนช้าง จากบทสัมภาษณ์ของคุณโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ที่น

ประวัติและพันธกิจ

ติดต่อมูลนิธิฯ