โรงคลอดช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้างเปิดอาคารโรงคลอดช้างโดยใช้ฤกษ์ดีวันช้างไทย คือ วันที่ 13 มีนาคม 2557 อาคารนี้เกิดขึ้นจากการระดมเงินของนายเอกรัฐ เหลืองสะอาด

โรงคลอดช้างจัดไว้สำหรับดูแลช้างท้องรอตกลูก ทำคลอดช้าง และบริบาลแม่และลูกช้างในระยะหลังการคลอดเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน ช่วงหลังคลอดนับเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับช้างเลี้ยงซึ่งมักไม่มีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การตั้งครรภ์และคลอดลูกของช้างพังเชือกอื่น นอกจากนี้ โดยธรรมชาติของลูกช้างจะเรียนรู้จากการสังเกต ไม่ใช่ด้วยสัญชาตญาณ จึงจำเป็นที่ลูกช้างทารกจะได้อยู่ใกล้ชิดแม่ช้างในช่วงหกเดือนแรกเพื่อเลียนแบบการกินและท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ขณะเดียวกันแม่ช้างเลี้ยงมักจะตื่นกลัวประสบการณ์ใหม่จึงมีโอกาสสูงที่จะทิ้งลูก ทีมงานที่โรงคลอดช้างจึงต้องเฝ้าสังเกตแม่และลูกช้างแรกเกิดอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลให้ลูกช้างได้กินนมอย่างเพียงพอ ให้เกิดมีสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ช้างกับลูกช้าง

ด้านนอกอาคารโรงคลอดช้างนี้ประดับตัวเลข “๙” อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ด้วยความจงรักภักดีคุณโซไรดาจึงตั้งชื่อลูกช้างตัวแรกที่เกิด ณ โรงคลอดช้างของมูลนิธิฯว่า “พรเก้า” หมายถึงพรทั้งเก้าประการ ช้างน้อยพรเก้าถือกำเนิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นลูกช้างพังสุขภาพแข็งแรงของแม่โจเกีย และนับเป็นพี่น้องกับดานเต้และพลอยเพราะมีพ่อเชือกเดียวกัน