ช้างในมูลนิธิเพื่อนช้าง

ในระยะที่ได้ดำเนินการมากว่า 23 ปี โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างดูแลและรักษาช้างรวมมากกว่า 4,200 ราย เป็นช้างผู้ป่วยในจำนวน 737 ราย ช้างผู้ป่วยนอกจำนวน 952 ราย และช้างที่เข้ารักษาผ่านโครงการสัตว์แพทย์สัญจรอีกจำนวน 2,582 ราย

ขณะนี้เรามีช้างอยู่ประจำ 5 เชือก มาจากที่มูลนิธิฯขอไถ่ชีวิตมาและเจ้าของยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯเพื่อให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาล ช้างทั้ง 5 เชือกนี้เป็นช้างอยู่ประจำที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยหนักและเต็มเวลา นอกจากนี้ ยังมีช้างน้อยดานเต้เป็นผู้ป่วยระยะยาวอีก 1 เชือก แต่เมื่อหายดีและโตพอเจ้าของก็จะขอรับกลับไป

ผู้ดูแลช้างของเราอุทิศตนให้กับช้างอย่างเต็มที่ เห็นได้จากที่ประจำทำงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง พี่เลี้ยงช้างจะอาศัยในที่พักซึ่งสร้างติดกับคอกช้าง เป็นผู้คอยสุมไฟให้ช้างอุ่นในคืนที่อากาศหนาวหรือแม้กระทั่งนอนเป็นเพื่อนลูกช้างทารกที่ไม่ยอมนอนตามลำพังในคอก ณ โรงพยาบาลช้างแห่งนี้มีสายใยแห่งความรักความผูกพันระหว่างช้างและพี่เลี้ยงซึ่งสั่งสมขึ้นได้ด้วยความเชื่อใจและความทุ่มเทที่มีให้กันเป็นเวลายาวนานหลายปี

เชิญอ่านเรื่องราวของแต่ละครอบครัว และโปรดสนับสนุนให้พวกเขาได้อยู่ดูแลกันต่อไป

พังโม่ชะกับพะหล่าด

2.0-Our-Residents_Callout-1

พังอ้วนกับจรัญ

พลายโบโบ้และลามิน

พังบุญมีกับยุทธพงค์

ดานเต้กับนพกร

ช้างที่เคยอยู่กับเรา