สพ.ญ.เครือทอง ขยัน

สิบปีที่แล้วสัตวแพทย์หญิงเครือทอง (หรือ“คุณหมอเก๋”) ได้มาฝึกงานที่โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างขณะที่ยังเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่กรุงเทพ เมื่อจบการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ คุณหมอเครือทองขอทำงานเป็นสัตวแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลช้าง แม้ว่าจะมีความลังเลและเสียงคัดค้านจากทีมงานผู้ชายที่จะรับสัตวแพทย์หญิงเข้ามาทำงานเต็มเวลา ทว่าคุณโซไรดากลับมีความเชื่อมั่นในตัวคุณหมอว่าจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนด้วยทักษะที่มี ในที่สุดคุณโซไรดาตัดสินใจให้คุณหมอเครือทองทำงานเต็มเวลาที่โรงพยาบาลช้าง

วันนี้คุณหมอเครือทองนับเป็นส่วนสำคัญยิ่งของมูลนิธิฯ ในฐานะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้าง คุณหมอทำงานทุกอย่างด้วยความทุ่มเท ไม่ว่าจะเป็นการตรวจและประเมินสุขภาพช้างหรือการวินิจฉัยและรักษาโรคเพื่อให้ช้างผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุดตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน เป็นการทำงานตลอดเวลาเช่นนั้นจริงๆเพราะคุณหมอพักอยู่กับมูลนิธิฯและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกเวลาไม่ว่าจะดึกดื่นเพียงใด คุณโซไรดามักจะบังคับให้คุณหมอเครือทองลาพักผ่อนบ้าง เนื่องจากคุณหมอไม่ค่อยจะยอมแยกห่างจากคนไข้ และมักทำงานต่อเนื่องเป็นเดือนๆโดยไม่ได้ลาหยุดเลย

คุณหมอเครือทองเป็นแพทย์ผู้ใช้หัวใจในการทำงานอย่างแท้จริง สิ่งนี้มีค่าต่อมูลนิธิฯเหนือกว่าสิ่งอื่นใด