การเงิน

เงินบริจาคของท่านช่วยให้เราไม่ถูกตัดไฟ และที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้ช้างป่วยได้มีความสุขและสุขภาพดี

ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่ประมาณปี 2543 โดยมีค่าดำเนินการส่วนกลางเฉลี่ยที่ประมาณ 914,000 บาทต่อเดือน

รายละเอียดงบการเงินปี 2558 ยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมโดยผู้ตรวจการบัญชี อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในปี 2558 จำนวน 12,796,112 บาท

 

7.1_Our_Financials_Body_Image_1

รายละเอียดการเงินปี2558 มีดังต่อไปนี้ :

  • รายได้ และเงินบริจาค = 11,703,689.38 บาท
  • ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด* = 13,041,613.84 บาท

*ค่าใช้จ่ายนี้ได้รวมค่าการดำเนินงานทั้งหมดเช่น เงินเดือน / ค่าตอบแทน, การดูแลสุขภาพพนักงาน และการประกันภัย , การบำรุงรักษาอาคาร , อาหารและการดูแลสุขภาพช้าง , ยานพาหนะ และ การขนส่ง

รายงานการเงินของมูลนิธิฯปี2558 โปรดคลิ๊กที่นี่